W dniu 15.12.2017 sklep czynny do godziny 16. Za utrudnienia przepraszamy.
Telefon:
+48 12 2990333,
+48 511 414040
Adres:
30-415 Kraków
ul Wadowicka 6/06

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

Sklep internetowy MEDTEX działający pod adresem www.medtex.eu prowadzony jest przez podmiot:

 

MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339, NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych

 

kontakt:

telefon:            + 48 12 299 03 30, + 48 511 414 040, + 48 511 414 080

e-mail:             infomedtexpl@gmail.com

                                                                  

Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00 – 17:00.

Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.

 

§ 2

DEFINICJE


Sprzedawca podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedawcą jest MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339,
NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego

Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez Klienta zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego MEDTEX działającego pod adresem internetowym www.medtex.eu

Serwis internetowy, Sklep internetowy, Serwis, Sklep – polską platformę internetową dostępną pod adresem www.medtex.eu służącą do sprzedaży Towarów
za pośrednictwem Internetu

Towar – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym; właściwości posz