W dniu 15.12.2017 sklep czynny do godziny 16. Za utrudnienia przepraszamy.
Telefon:
+48 12 2990333,
+48 511 414040
Adres:
30-415 Kraków
ul Wadowicka 6/06

Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków

 

Ja/My niniejszym informuję (-my) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

data odbioru towaru: ________________________

imię i nazwisko konsumenta (-ów): ______________________________________________

adres konsumenta (-ów): _____________________________________________________

numer zamówienia*: ______________ numer faktury VAT / paragonu*: _________________ numer rachunku bankowego do zwrotu środków*: __________________________________

 

 

data: ____________________ podpis konsumenta (-ów): ___________________________

 

&